Takster

Bødetakster

Overskrider du lånetiden, skal du betale bøde efter gældende takst, også selv om biblioteket ikke har sendt en hjemkaldelse.

Der betales kun én bøde for materialer, som

  • er lånt samtidig
  • har samme lånetid
  • og som afleveres samlet

Du kan tilmelde dig vores påmindelsesservice, hvor vi sender mail og/eller sms 3 dage før afleveringsfristen. Servicen koster 25 kr. årligt for hhv. mail og sms.

Gældende bødetakster pr. 1. januar 2012:

Antal dage Voksne Børn u/18 år
1-7 dage 20 kr. 10 kr.
8-21 dage 30 kr. 15 kr.
22-28 dage 60 kr. 30 kr.
29 dage 120 kr. 50 kr.
Budafhentning 200 kr. 100 kr.

Se også betaling af mellemværende via nettet.

Ved manglende overholdelse af lånefrister betales bøder pr. udlånsdato.
Der udsendes hjemkaldelse efter 16 dages overskridelse af lånetiden og regning efter 29 dages overskridelse af lånetiden.

Regler om inddrivelse af ubetalte bøder og udelukkelse fra at låne.

Påmindelser inden afleveringsfristen

For 1 års abonnement er taksten 25 kr. for hhv. påmindelser pr. SMS og påmindelser pr. mail.
Læs her, hvordan du får påmindelser om afleveringsfrister.

Erstatningspriser

Som erstatning for bortkomne materialer betales bibliotekets oprindelige anskaffelsespris for materialet, heri inklusive plastning/indbinding eller klargøring. Hvis denne pris ikke kan skaffes, anvendes nedenstående gennemsnitspriser for materialerne:

Materialetype Erstatningspris
Bøger, musikalier 300,00
Lydbøger, lydoptagelser, sprogkurser 600,00
Tidsskrifter, blade, magasiner 60,00
Sammensatte materialer 700,00
CD-musik 150,00
Tegneserier 150,00
Bog + CD 300,00
Billedbøger 200,00
Spil (uanset type) 700,00
DVD-spillefilm 700,00
DVD-fag 800,00

Medieafspillere, løsdele og materialetyper, der falder udenfor disse kategorier, vurderes individuelt

Priserne er inklusive plastning/indbinding og klargøring.

Som erstatning for manglende eller beskadiget udstyr betales standardpris for CD-og DVD-covers samt teksthæfter, Kr. 15,-.

Ved væsentlige mangler ved tilbageleveringen, såsom manglende vejledning til CD-ROM, manglende bånd/CD til bøger m.v., kan materialet kræves erstattet med fuld pris, da det ofte ikke er muligt at købe materialet enkeltvis.

Andre takster

Service Pris
Fotokopi/print, pr. stk. 1,50
Farvekopi/print, pr. stk. 5,00
Afsendelse af fax, pr. side. 10,00
Modtagelse af fax, pr. side. 5,00

Særlige ydelser, såsom rekvireret undervisning, foredrag, arrangementer og erhvervsservice kalkuleres i hvert enkelt tilfælde på basis af de faktiske omkostninger til personale, lokaler, udstyr og evt. transport.